Who are remarkable people born in Bergamo with the name of Giuseppe?

7

Josephus Unicornus

7

Giuseppe Carnelli

7

Giuseppe Locatelli Milesi

7

Giuseppe Locatelli

Italian politician
6

Giuseppe Mastini

6

Fra Galgario

Lombard painter (1655-1743)
6

Giuseppe Sante Carrara

6

Giuseppe Rillosi

Italian painter (1811-1880)
5

Giuseppe Ferlendis

Italian oboist and composer
5

Giuseppe Frugatta

Italian composer
5

Giuseppe Pizzigoni

Italian architect
4

Giuseppe Corti

association football player
4

Giuseppe Rota

Swedish painter
4

Giuseppe Remuzzi

Italian physician
4

Giuseppe Beltramelli

3

Giuseppe Vitali

Italian inventor
3

Giuseppe Fogazzaro

Italian presbyter
3

Giuseppe Gavazzeni

Italian politician
3

Giuseppe Signorelli

Italian politician (1907-1995)
3

Giuseppe Cortesi

2

Giuseppe Nessi

Italian opera singer
2

Giuseppe Alessandro Furietti

Catholic cardinal
1

Giuseppe Crippa

Italian politician
0

Giuseppe Serassi

0

Giuseppe Donizetti

Italian musician
0

Giuseppe Macinata

Italian painter (1807-1874)
0

Giuseppe Tognon